ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
Alarm Siren/Strobe
Alarm Siren/Strobe
S-350
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ
P0022
ข้อโค้ง เกลียวใน x เกลียวนอก
ข้อโค้ง เกลียวใน x เกลียวนอก
P0106
หัวฉีดปรับฝอยคันโยก
หัวฉีดปรับฝอยคันโยก
P0003
ARMTEX
ARMTEX
ARMTEX
หัวฉีดโฟม
หัวฉีดโฟม
P0014
หัวฉีด + ปรับฝอย 2
หัวฉีด + ปรับฝอย 2
P0015
นิปเปิล แป๊บ x หยาบ 2
นิปเปิล แป๊บ x หยาบ 2
P0102
หัวฉีดม่านน้ำ
หัวฉีดม่านน้ำ
P0013
ข้อโค้ง เกลียว x สวมเร็ว
ข้อโค้ง เกลียว x สวมเร็ว
P0105
สปริงตัวเมีย x สวมเร็วตัวเมีย
สปริงตัวเมีย x สวมเร็วตัวเมีย
P0017
Gasleakage Alarm 12VDC
Gasleakage Alarm 12VDC
G-2000